Provoz domu

Pro vaše společenství vlastníků jednotek zajistím následující služby pro hladký provoz domu:

  • Vedení evidence vlastníků a nájemců bytů
  • Sledování termínů revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů. Provedení revizí a odstranění případných závad. Vedení knihy revizí.
  • Smluvní zajištění pravidelného úklidu a údržby společných prostor, drobných oprav a údržby společných prostor domu

Mám zájem o služby

    To že jste člověk prokažte výběrem ikony Strom.

    Položky označené * jsou povinné.